Jak nastavit Zoom na lekce Hlasu

1. Vedle mikrofonku v levé části obrazovky dole, klikni na ŠIPKU a pak na "AUDIOSETTINGS"

2. Chceme zatiknout "Show in-meeting option to enable "Original sound" (viz růžové kolečko). 

     Pokud tento výrok nevidíme, najdeme ho v červeném kolečku Advanced.

3. V levém horním rohu obrazovky se nám teď nabízí: Original sound on a nebo Original sound off. 

Pokud chceme zvuk vhodný pro hodiny zpěvu, klikneme na to tak, aby tam byl Original sound on.

V případě, že místo toho vidíme větu: "Turn original sound on nebo off", chceme vidět Turn original sound off, tzn.že ho máme on.